Ngày Hướng đạo Hồi giáo Quốc gia, 27 tháng 5

2024-05-27

 

Các thành viên Đại sứ quán đã dành một phút mặc niệm với bài đọc Fatiha nhân Ngày Hướng đạo Hồi giáo Quốc gia, 27 tháng 5.

 
.