Kỷ niệm ngày sinh viên toàn quốc, 19 tháng 5

2024-05-17

 

Các thành viên Đại sứ quán đã dành một phút mặc niệm với bài đọc Fatiha nhân Ngày sinh viên toàn quốc, 19 tháng 5

 
.